Roeping

Ons roeping word uitgespel in Matteus 5:16 “Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.”

More in this category: Ons Geloof »