Ouderlinge

Ouderlinge is verantwoordelik om na lidmate om te sien en geestelik te versorg. Huisbesoek word gereeld (4 x per jaar) gedoen waar ouderlinge met lidmate gesprek voer oor hulle geestelike welsyn, huislike en gesinsomstandighede, Indien nodig word probleme verder opgevolg en hanteer. Ouderlinge vergader vier keer per jaar waar verslag oor elke lidmaat / gesin gedoen word.

More in this category: « Bybelstudie Diakens »