Aktiwiteite

Die Senior lidmate noem hulle self die Goueblare. Hulle kom eenkeer elke maand bymekaar in die saal. By die geleentheid is daar elke keer ʼn Bybelstudie. Na die Bybelstudie word gewoonlik iets aktueel behandel. Almal  Welkom!! VOLGENDE VERGADERING  14-3-2017 om 10h00 in ons kerksaal  
Gewoonlik begin eredienste elke Sondag 09h00. Met nagmaal begin eredienste 10h00. Die rede hiervoor is dat na elke nagmaal ʼn nagmaal ete in die saal gehou word. Dit is gewoonlik ʼn baie aangename geleentheid waarby die susters altyd iets besonders op die spyskaart het.